Xe Chuyên Dùng

Xe chuên dùng là dòng xe tải chuyên năng, với tính năng đặc biệt riêng, như xe tải gắn cẩu tự hàng, xe cuốn ép rác, xe tưới nước rửa đường… Tất cả các tính năng của xe chuyên dùng nhằm phục vụ nhu cầu công việc của cong người, giải phóng sức lao động, tăng nâng suất…

Zalo Facebook Messenger